Chính sách đổi trả Connect Hearing

Việc sử dụng Cookie và Phần bổ trợ Phương tiện Truyền thông Xã hội của Sonova

COOKIES

Chúng tôi áp dụng cookie trên Trang web của chúng tôi. Cookie là tệp nhỏ được hầu hết các trình duyệt internet lưu trữ để theo dõi thông tin khách truy cập và cho phép Sonova cung cấp cho bạn dịch vụ web phù hợp hơn. Điều này xảy ra khi Cookie cung cấp thông tin về cài đặt trình duyệt, vị trí, loại thiết bị được sử dụng để truy cập trang web, v.v. Ngoài ra, Cookie có thể cung cấp thông tin chi tiết về các trang web khác mà bạn có thể đã truy cập, điều này có thể có lợi để tinh chỉnh nội dung bạn có thể xem trên trang web của Sonova. Thông qua Cookie, Sonova cũng có thể tìm hiểu về các tùy chọn duyệt web của bạn, cũng như sản phẩm mà bạn quan tâm. Trong khi về nguyên tắc Cookie không trực tiếp nhận dạng bạn, Sonova có thể liên kết hoạt động trang web trước đó của bạn khi bạn đăng ký với thông tin chi tiết của mình trên trang web của Sonova.

Một số cookie được các trang web của chúng tôi sử dụng do chúng tôi cài đặt và các bên thứ ba cài đặt thay mặt cho Sonova. Việc chúng tôi sử dụng cookie từ các bên thứ ba cho phép quảng cáo phù hợp, để bạn có thể thấy quảng cáo của Sonova trên các trang web không liên quan mà bạn duyệt đến.

Nếu bạn không quan tâm đến những ưu điểm của Cookie của chúng tôi, chức năng „Trợ giúp“ của trình duyệt có thể hướng dẫn cách ngăn chặn Cookie hoặc xóa các Cookie hiện có. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu cách chặn tất cả các Cookie mới trên trình duyệt và các bước cấu hình cần thiết để nhận thông báo về các Cookie mới. Bạn có thể truy cập thông tin rất hữu ích về Cookie nói chung trên http://www.allaboutcookies.org/.

Các trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google, Inc. (“Google”) cung cấp. Ngoài những dịch vụ khác, Google Analytics cũng sử dụng Cookie để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web trên nhiều thiết bị. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google, bao gồm cả trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm về Google Analytics bấm vào đây. Bạn có thể chọn không được Google Analytics theo dõi với hiệu lực trong tương lai bằng cách tải xuống và cài đặt Google Analytics Opt-out Browser Addon cho trình duyệt web hiện tại của bạn.

PHẦN BỔ TRỢ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Phần bổ trợ phương tiện truyền thông xã hội là một phần của một số trang web nhất định của Sonova dành cho các nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội (“Nhà cung cấp”) như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+ và Youtube. Khi bạn truy cập trang web bằng cách bấm vào phần bổ trợ đó, trình duyệt sẽ kết nối với máy chủ phương tiện truyền thông xã hội tương ứng. Đồng thời, Nhà cung cấp sẽ biết rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi trước khi truy cập trang truyền thông xã hội. Nếu bạn đã đăng ký và đăng nhập với Nhà cung cấp có liên quan, truy cập của bạn cũng có thể được liên kết với tài khoản người dùng của bạn. Nhà cung cấp nói chung không cung cấp thông tin cụ thể về dữ liệu nào được truyền đi khi sử dụng các phần bổ trợ xã hội của họ. Do đó, chúng tôi không có khả năng chắc chắn để xác minh nội dung và phạm vi của dữ liệu được truyền đi hoặc việc sử dụng của các Nhà cung cấp đó; để biết thêm thông tin về điều này, vui lòng tham khảo các quy định bảo vệ dữ liệu của Nhà cung cấp có liên quan. Nếu bạn không muốn Nhà cung cấp thu thập dữ liệu về bạn thông qua trang web của chúng tôi, vui lòng tắt các phần bổ trợ trong trình duyệt web của bạn. Nếu bạn muốn tránh một liên kết đến bất kỳ tài khoản người dùng hiện có nào của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi trang web phương tiện truyền thông xã hội trước khi truy cập vào trang web của chúng tôi.

Hiển thị tất cả kết quả cho ""