TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP XÚC CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH VỚI NGÔN NGỮ CÓ CHẤT LƯỢNG Connect Hearing

TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP XÚC CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH VỚI NGÔN NGỮ CÓ CHẤT LƯỢNG

Đăng bởi Connect Hearing vào lúc 2020-03-15

Hệ thống micro từ xa thuận tiện cho trẻ khiếm thính tiếp cận ngôn ngữ ngay cả trong nhà.

Đảm bảo cho trẻ khiếm thính tiếp cận sớm và đầy đủ ngôn ngữ là một trong những mục tiêu chính của các chuyên gia thính học lâm sàng trẻ em. Mục tiêu này dựa trên bằng chứng cho thấy rằng số lượng và chất lượng ngôn ngữ mà trẻ được tiếp xúc trong quá trình phát triển dự đoán kết quả ngôn ngữ sau này của chúng trong cuộc sống. Mặc dù máy trợ thính và ốc tai điện tử tạo điều kiện tiếp cận ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, nhưng thực tế là vẫn còn những hạn chế về chất lượng tín hiệu mà trẻ khiếm thính nhận được. Những hạn chế này đáng chú ý nhất khi trẻ ở cách xa người nói và khi ở trong môi trường có nhiều tiếng ồn xung quanh (ví dụ như trong nhà và trường học).

Việc sử dụng hệ thống micro từ xa (Roger) trong nhà đã được đề xuất như một giải pháp khả thi để khắc phục các thử thách trên, chúng khuếch đại đúng cách để giúp trẻ khiếm thính khi thường xuyên phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Hệ thống Roger là các thiết bị nghe hỗ trợ trong đó người chăm sóc đeo micrô truyền tín hiệu giọng nói trực tiếp đến thiết bị trợ thính của trẻ, làm giảm các tác động tiêu cực của khoảng cách và tiếng ồn xung quanh lên tín hiệu giọng nói; do đó, trẻ có khả năng tiếp cận với lời nói của người chăm sóc dễ dàng hơn.

Tác động của hệ thống Roger đến việc tiếp cận lời nói của người chăm sóc

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện trong phòng thí nghiệm của chúng tôi đã khám phá một số khía cạnh của việc sử dụng hệ thống Roger trong nhà. Đầu tiên, chúng tôi đã điều tra xem việc sử dụng các hệ thống Roger trong nhà của 10 trẻ khiếm thính có thuận tiện cho việc tiếp cận với lời nói của người chăm sóc hay không. Môi trường ngôn ngữ của trẻ được ghi lại trong hai ngày cuối tuần liên tiếp - 1 tuần trẻ sử dụng hệ thống Roger và tuần khác chúng chỉ sử dụng thiết bị trợ thính của mình mà không có hệ thống Roger. Chúng tôi đã sử dụng máy ghi âm LENA để ghi lại môi trường. Công nghệ LENA cho phép chúng tôi định lượng số lượng lời nói của người chăm sóc mà trẻ có thể tiếp cận được bằng hệ thống Roger.

Chúng tôi thấy rằng việc sử dụng hệ thống Roger trong môi trường ở nhà đã giúp trẻ khiếm thính tiếp cận với số lượng lời nói của người chăm sóc lớn hơn đáng kể so với không có - nhiều hơn 42%! Chúng tôi kết luận rằng bằng cách tiếp cận với số lượng lời nói của người chăm sóc nhiều hơn, việc sử dụng hệ thống Roger tại nhà có thể có lợi cho sự phát triển ngôn ngữ của những đứa trẻ này.

Tác động của hệ thống Roger đến khả năng tiếp cận lời nói hướng đến trẻ nhỏ

Như đã lưu ý trước đây, không chỉ là số lượng mà còn là chất lượng của ngôn ngữ mà trẻ tiếp xúc trong quá trình phát triển dự đoán kết quả ngôn ngữ của chúng sau này trong cuộc sống. Do đó, nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi tập trung vào việc kiểm tra loại ngôn ngữ phụ mà trẻ trong nghiên cứu của chúng tôi nhận được; nghĩa là, chúng chỉ đơn giản là "nghe lỏm" được các cuộc trò chuyện trên điện thoại hoặc chúng nhận được lời nói hướng đến trẻ nhỏ (CDS), một chỉ số về chất lượng ngôn ngữ .

Để khám phá câu hỏi này, chúng tôi đã sử dụng cùng bản ghi âm LENA từ nghiên cứu đầu tiên. Tuy nhiên, lần này chúng tôi đã phát triển một hệ thống mã hóa cho phép định lượng thủ công tỷ lệ lời nói của người chăm sóc được định hướng hoặc không hướng đến trẻ. Kết quả cho thấy quả thật trẻ khiếm thính sử dụng hệ thống Roger đã tiếp cận với CDS nhiều hơn khoảng 12% so với khi không sử dụng. Chúng tôi kết luận dựa trên những phát hiện của người khác và của chúng tôi, việc sử dụng hệ thống RM trong nhà có thể tạo điều kiện cho sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ khiếm thính bằng cách cung cấp không chỉ số lượng lời nói mà còn cả chất lượng lời nói.

Nguồn: https://audiologyblog.phonakpro.com/increasing-a-childs-exposure-to-quality-language/

Phonak Roger - Bạn thân của trẻ

Phonak Roger tăng hiệu suất nghe trong môi trường ồn & khoảng cách xa

Sản phẩm Phonak Roger


Chia sẻ với bạn bè

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hiển thị tất cả kết quả cho ""